Jaké jsou kořeny lidí, kteří dnes žijí v Krkonoších?

Kdy, odkud a proč jste se tu vzali?

Zajímá nás, jak jste se ocitli v Krkonoších: zda tu prostě žila už vaše prapraprababička nebo jste naopak dorazili sami teprve nedávno nebo jste se tu už narodili, přistěhovali jste se spolu s rodiči nebo oni se svými rodiči nebo? Není od věci také zjistit, jestli to bylo kvůli nádherné přírodě a horám, práci, lásce… Nejdále se v pátrání můžeme dostat k roku 1945.
Sestavili jsme jednoduchý dotazník, kterým vás osobně provedu

Zabere vám asi 5 minut (záleží na hloubce vašeho kořene). Vyplňování můžete kdykoli přerušit a opět se k němu vrátit. Výzkum DNA Krkonoš probíhá na základě statistických metod, veškeré údaje jsou chráněny a zpracovány anonymně.

Výzkum DNA KRKONOŠ je součástí projektu Zachraňme paměť Krkonoš! / Ocalmy pamięć Karkonoszy!, který je (s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630) financován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.